wrapper

Thứ năm, 21 Tháng 9 2017 00:00

Giới Thiệu Công Ty

Được viết bởi 
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN

 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY

- Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn trước đây là Lâm trường Vĩnh Thạnh được thành lập năm 1976, trụ sở đóng ở làng K11, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh; năm 1979 đổi tên là Lâm trường Quang Trung, trụ sở đóng ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn với nhiệm vụ khai thác gỗ rừng tự nhiên là chính;

- Năm 1986, hợp nhất Xí nghiệp chế biến gỗ Bình Định với Lâm trường Quang Trung đổi tên là Xí nghiệp Lâm nghiệp Sông Kôn, trụ sở đóng ở xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn với nhiệm vụ chính là khai thác và chế biến gỗ rừng tự nhiên;

- Tháng 12-1993, chia tách hai nhiệm vụ thành hai đơn vị, đổi tên gọi là Lâm trường Sông Kôn, trụ sở đóng tại thị trấn Vĩnh Thạnh cho đến nay;

- Năm 2006, chia tách thành hai đơn vị và đổi tên thành Công ty Lâm nghiệp Sông Kôn, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh là chính, và thành lập mới Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh trực thuộc UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Ngày 22/6/2010, UBND tỉnh có Quyết định số 261/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Sông Kôn thành Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.

Sau khi sắp xếp lại và đổi tên thành Công ty TNHH Lâm nghiệp theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ, hoạt động SXKD của công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh doanh có hiệu quả, đời sống và thu nhập của người lao động từng bước được nâng cao, hoạt động của công ty đã tách bạch giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ công ích (quản lý, bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên); tuy nhiên trong quá trình hoạt động cũng bọc lộ nhiều tồn tại hạn chế nhất định như diện tích đất công ty quản lý sử dụng không ổn định, chưa làm thủ tục cấp lại quyền sử dụng đất, ranh giới bị tranh chấp, lấn chiếm; diện tích rừng trồng của công ty giáp ranh, xen kẽ  với rừng trồng của hộ dân nên công tác phòng cháy chữa cháy rừng gặp rất nhiều khó khăn; nguồn vốn hoạt động hiện có chưa đáp ứng nhu cầu, giá thành trồng rừng còn cao.

Năm 2015, thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118(/2014/NĐ-CP ngày 17/12/)2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty lâm nghiệp. Công ty sắp sếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm khắc phục những thực trạng bất cập nêu trên. Đề án sắp xếp, đổi mới của Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2156/QĐ –UBND ngày 24/6/2016.

         Tổng số cán bộ công nhân lao động trong Công ty hiện nay là 46 người, Cơ cấu tổ chức gồm: người quản lý Công ty 05 người (01 Chủ tịch kiêm giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 01 Kiểm soát viên, 01 Kế toán trưởng), 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ 13 người (Phòng Tổ chức 04 người; phòng Kế hoạch- Kỹ thuật 05 người; phòng Kế toán 04 người); 01 Văn phòng QLBVR tự nhiên có 04 trạm và 03 chốt QLBVR biên chế 14 người; 02 đội QLBVR trồng 14 người.

Chi bộ Công ty hiện có 19 đảng viên (18 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị), cấp ủy chi bộ có 05 đồng chí (01 bí thư, 01 phó bí thư và 03 cấp ủy viên). Tổ chức chính trị khác: Chi bộ 19 đồng chí; Chi đoàn thanh niên 15 đoàn viên; tổ chức Công đoàn 46 đoàn viên.

II. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

  1.  Việc quản lý và sử dụng đất của công ty:

- Tổng diện tích trước khi sắp xếp là 14.444.7 ha, trong đó:

+ Diện tích đất được giao là 12.650,8 ha, trong đó: diện tích đất sử dụng 10.839,3 ha chiếm 85,7%, đất không sử dụng là 1.811,5 ha (Đất chưa có rừng trạng thái Ia,Ib,Ic là 196,9 ha; diện tích đất nương rẫy (lâm nghiệp) là 756,6 ha;  diện tích đất bị các hộ dân tại vùng giáp ranh tỉnh Gia Lai lấn chiếm là 853,2 ha; diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất ở và đất kinh tế hộ gia đình  là 4,8 ha) chiếm 14,3%. Diện tích đất được giao chủ yếu là rừng tự nhiên, việc đầu tư tái tạo vốn rừng theo phương án điều chế nên chất lượng rừng ngày càng cao. Công tác quản lý, bảo vệ được thuận lợi, các hành vi phá rừng sớm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, diện tích đất của công ty được giao trước đây không thực hiện việc đo đạc, cắm mốc nên có nhiều diện tích bị cấp trùng, dẫn đến tranh chấp, lấn chiếm kéo dài nhiều năm.

+ Diện tích đất được thuê: 1.793,9 ha, trong đó diện tích đang sử dụng ổn định có hiệu quả 1.590,4ha chiếm 88,6% ha, diện tích bị các hộ dân xã Tây Giang, Tây Thuận lấn chiếm là 203,5 ha chiếm 11,4%. Diện tích đất thuê có ranh giới trên bản đồ và thực địa rõ ràng, cụ thể thuận lợi cho công tác quản lý và ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh; tuy nhiên do giáp giới gần đất hộ dân nên vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm và dễ gây ra cháy rừng.

2. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp

a) Rừng sản xuất

Rừng sản xuất là rừng tự nhiên của công ty là 10.770,1 ha; trong đó: rừng giàu là 5.186,3 ha; rừng trung bình: 3.261,7 ha và rừng nghèo: 2.322,1 ha (đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và chưa được cấp chứng chỉ rừng quốc tế FSC). Hiện nay công ty đang thực hiện khoán chăm sóc bảo vệ rừng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số 4.279,5 ha với 384 hộ và 02 tập thể tham gia theo chính sách Nghị quyết 30a của Chính phủ. Diện tích còn lại 6.490,6 ha, công ty tự tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ nên chất lượng rừng nâng lên đáng kể.

- Diện tích rừng sản xuất là rừng trồng: 1.552,7 ha. Tổ chức lực lượng thường xuyên túc trực tại địa bàn nên tình trạng chặt phá cây rừng không có xảy ra; công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được công ty quan tâm, nên các vụ cháy rừng đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. 

Đọc 10067 lần
Lâm nghiệp Sông Kôn

Lâm nghiệp

Xem thêm trong chuyên mục này Văn phòng Công ty »

Liên kết WebsiteGiới Thiệu

Copyright © 2017 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN

- Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 056.3886.299                 - Fax: 056.3886.443.

- Email: lamnghiepskvt@gmail.com.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family